logo Sev.en Energy

Mám zájem u vás pracovat a zasílám vám CV a motivační dopis

Pro výběrové řízení na pracovní pozici ve společnosti ze Skupiny Sev.en Energy budou společnost Sev.en Services s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 06378552 a společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO 26441381 (prostřednictvím svých elektronických systémů), zpracovateli Vámi poskytnutých osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů bude vždy ta společnost, která dané pracovní místo inzeruje. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zobrazit více

Seznam správců:
Sev.en Services s.r.o., IČ 06378552, se sídlem V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1- Nové Město
Sev.En Commodities AG, odštěpný závod, IČ 06525717, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Sev.En Engineering s.r.o., IČ 06261451, se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
SEVEn Energy s.r.o., IČO: 27876829, Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, PSČ 12000
Elektrárna Chvaletice a.s., IČO: 28786009, K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Teplárna Kladno s.r.o., IČ 26735865, se sídlem Dubská 257, PSČ 27203 Kladno – Dubí
Teplárna Zlín s.r.o., IČ 08803455, se sídlem Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín
Infotea s.r.o., IČ 26421348, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Servis Leasing a.s., IČ 60196971, se sídlem Václava Řezáče 315, PSČ 43401 Most
Coal Services a.s., IČ 28727932, se sídlem Václava Řezáče 315, PSČ 43467 Most
Vršanská uhelná a.s., IČ 28678010, se sídlem Václava Řezáče 315, PSČ 43467 Most
Severní energetická a.s., IČ 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most
REKULTIVACE a.s., IČ 25416456, se sídlem Václava Řezáče 315, PSČ 43467 Most
Elektrárna Počerady, a.s., IČO: 24288110, Praha, Duhová 1444/2, PSČ 14053

Odpovědí na inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž, případně o stipendijní program poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu trvání odborné praxe nebo stáže, případně po dobu zařazení ve stipendijním programu.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Výše uvedené platí i v případě žáků a studentů, kteří se přihlásí na odbornou praxi nebo stáž, případně mají zájem o zařazení do stipendijního programu.
Správcem osobních údajů je ta společnost z výše uvedeného přehledu společností, která je vyhlašovatelem výběrového řízení na obsazení příslušné pracovní pozice nebo poskytovatelem odborné praxe nebo stáže, případně stipendia.

Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny pro jednotlivé společnosti na stránkách https://www.7energy.com/cz/ochrana-udaju.html, příp. mohou být poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u příslušného výběrového řízení na základě žádosti kandidáta. Proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce má kandidát právo kdykoliv podat námitku.
Veškerá práva související s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním stejně tak jakékoli dotazy nebo připomínky lze uplatnit:
- elektronicky na e-mailové adrese: osobni.udaje@7group.cz, osobni.udaje@7.cz
- písemně na korespondenční adrese skupiny Sev.en Energy: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
- osobně v zaměstnaneckých centrech společností skupiny Sev.en Energy

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
© Skupina Sev.en Energy
© 2022 | Powered by LMC